top of page

Svetové vzťahy

Počas seminára „Svetové vzťahy“ sa zameriame na rôzne kultúry a s tým spojené presvedčenia tak, aby sme vytiahli na povrch z nášho podvedomia skryté súčasné a minulé problémy s rasami, náboženstvami a ľuďmi. Akonáhle si tieto presvedčenia zvedomíme, skrytá nenávisť a odpor, ktoré siahajú mnohokrát do minulých storočí, sa uvoľní. To umožní účastníkom prijať ľudí a kultúry sveta so skutočnou bezpodmienečnou láskou.

 

Študenti, následne pomocou práce s presvedčeniami, nachádzajú a uvoľňujú negatívne pocity a programy iných kultúr a ľudí po celom svete.

 

V dnešnej dobe sa svet stal oveľa menším miestom. Kultúry sa omnoho častejšie dostávajú do kontaktu vďaka cestovaniu lietadlom a vyvinutým technológiám. Z tohto dôvodu sa stáva nevyhnutnosťou porozumieť a prijať iné kultúry. Študenti, ktorí absolvovali prvý seminár o svetových vzťahoch, boli prekvapení, koľko negatívnych nevedomých myšlienok, pocitov a emócií vyšlo najavo počas sedení a práce s presvedčeniami. V mnohých prípadoch to boli genetické presvedčenia (presvedčenia našich predkov) spojené so strachom, nenávisťou a hnevom voči iným krajinám, zemiam a ich ľuďom, o ktorých vôbec netušili, že ich majú. Seminár o svetových vzťahoch je mocným nástrojom na odstránenie vnútorného a vonkajšieho konfliktu v sebe voči ostatným.

 

Trvanie : 5 dní

Predpoklady k absolvovaniu seminára : Základný kurz (basic DNA), Pokročilý kurz Advanced DNA a Hlbšie kopanie (Dig Deeper).

Plánované termíny :

21.8 - 25.8.2024 online

bottom of page