top of page
Individuálné-Terapie.png

Pokiaľ cítite, že sú oblasti vášho života, či už sú to vzťahy, otázky sexuality, prijatia svojho tela, zdravia, kariéry, vašej životnej cesty, financií, osobného rozvoja a rastu, rozvoja svojej kreativity, alebo oblasti sebalásky a sebahodnoty, ktoré možno nefungujú ako by ste chceli, alebo v ktorých potrebujete vidieť jasnejšie, je individuálna terapia skvelým riešením. Individuálna terapia umožňuje ísť do hĺbky a dosiahnuť trvalú zmenu.

IMG_8037.jpg

Náš život si tvoríme sami našim nastavením. Častokrát, nás však vedú podvedomé vzorce, o ktorých ani netušíme. Mnohokrát sú to vzorce, ktoré si nesieme od našich predkov, na historickej úrovni, alebo dokonca duševnej úrovni. Technika ThetaHealing® pracuje veľmi efektívne práve s týmito podvedomými vzorcami. Keď sa naše mozgové vlny dostanú do stavu „theta“, kedy je frekvencia mozgu medzi 4 až 7 Hz, dostávame sa do hlbokých podvedomých programov a vzorcov. Odstránením blokujúcich programov, máme opäť prístup k nášmu zdraviu a prosperite.

 

Sedenie pomocou techniky ThetaHealing®, je vždy jedinečné pre každého klienta. Neexistuje k tomu šablóna. Sedenie zvyčajne trvá 1 až 2 hodiny.

 

Všetko, čo počas sedenia nahrávame, meníme, či vylaďujeme je v technike ThetaHealing® vždy možné len s vašim plným súhlasom. Ste plne pri vedomí.

 

Pokiaľ cítite volanie, objednajte sa na individuálne sedenie mailom, alebo telefonicky.

 

Sedenie prebieha naživo v Bratislave, alebo cez zoom, či meet.google.com.

 

Teším sa na vás.

bottom of page