top of page

Roviny existencie 2

Roviny existencie sú videné a nevidené sily vesmíru a ich pochopenie znamená pochopiť, ako náš vesmír funguje na fyzickej a duchovnej úrovni.

Na prvom seminári o rovinách existencie sa podrobne venujeme tomu, čo je každá rovina a čo predstavuje, a naučíme sa, ako s nimi pracovať, aby sme zlepšili svoj život.

Seminár roviny existencie 2 nás posúva na hlbšiu úroveň učenia, aby sme mohli plne a efektívne pracovať so 7 rovinami a porozumieť im, aby sme sa mohli skutočne cítiť súčasťou všetkých rovín a dosiahnuť skutočný pocit jednoty s energiou stvorenia. Práve táto jednota vám dá silu vytvárať svoju vlastnú realitu. Po skončení tohto seminára budete mať hlbšiu úctu k životu a uvedomíte si, že v rovinách existencie je toho oveľa viac.

Tento seminár je ponúkaný len NAŽIVO s certifikovaným inštruktorom

 

Tento kurz zahŕňa : Manuál ThetaHealing® Roviny existencie 2

 

Podmienky k absolvovaniu kurzu:

Základný kurz DNA, Pokročilý kuz DNA, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Ja a Zem, Intuitívna anatómia, Roviny existencie, Ja a môj vnútorný okruh, Rozšírený kurz k základnému kurzu časť 1

alebo

Základný kurz DNA, Pokročilý kuz DNA, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Ja a Zem, Svetové vzťahy, Roviny existencie, Ja a môj vnútorný okruh, Rozšírený kurz k základnému kurzu časť 1

alebo

Základný kurz DNA, Pokročilý kuz DNA, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Ja a Zem, Intuitívna anatómia, Roviny existencie, Inštruktori základného kurzu DNA

alebo

Základný kurz DNA, Pokročilý kuz DNA, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Ja a Zem, Svetové vzťahy, Roviny existencie, Ja a môj vnútorný okruh, Inštruktori základného kurzu DNA

Dĺžka trvania kurzu : 7 dní

Najbližšie termíny:

22.5 - 30.5.2024 Bratislava 

(2dni voľno 25.5 a 26.5.24) - angličtina, slovenčina môže byť ponúknutá na vyžiadanie

15.10 - 23.10.2024 Bratislava 

(2dni voľno 19.10 a 20.10.24) - angličtina, slovenčina môže byť ponúknutá na vyžiadanie

bottom of page