top of page

Roviny existencie

Roviny existencie sú prameňom filozofie, ktorá stojí za všetkými seminármi a knihami ThetaHealing®. Keď bola Vianne ukázaná štruktúra rovín existencie, zistila, že je možné vytvárať nové reality už v tomto živote a prečo si vo svojom živote vytvárala ťažké situácie.

Semináre o rovinách existencie sú kvantovou mechanikou metafyziky. Na tomto seminári vás Vianna zavedie do dimenzií mimo tohto vesmíru... do dimenzií, ktoré podľa nej predstavujú počiatky samotného života.

Vianna vás vezme na cestu, ktorá vedie von za vesmír... aby vám ponúkla predstavu, že so stavom mysle theta je možné prekročiť rýchlosť svetla silou myšlienky... spojiť sa s božskou energiou skôr, než sa stane čímkoľvek v tomto vesmíre.

Prostredníctvom každej z úrovní existencie zažijete množstvo informácií a cvičení, ktoré posilňujú každú z úrovní. Ako študent zažijete spojenie siedmej roviny so Stvoriteľom všetkého, čo je, cez šiestu rovinu spoznávanie múdrosti zákonov a cností, piatu rovinu anjelov a vzostúpených majstrov, dimenzií a alternatívnych realít, štvrtú rovinu predkov a učenia, tretiu rovinu ľudí a toho, prečo robíme to, čo robíme, druhú rovinu rastlín a ich liečivých vlastností a prvú rovinu hornín a záznamov Zeme a Zeme a začnete proces rozvoja vlastného sebapoznania.

Seminár zahŕňa: Knihu Sedem rovín existencie

Trvanie : Tento seminár sa vyučuje 5 po sebe nasledujúcich dní.

Predpoklady k absolvovaniu seminára:

Základný seminár DNA, Pokročilý seminár, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Intuitívna anatómia

ALEBO

Základný seminár DNA, Pokročilý seminár, Hlbšie kopanie, Ja a Stvoriteľ, Ja a môj vnútorný kruh, Svetové vzťahy.

Najbližšie termíny :

24.-28.4.2024 Bratislava

bottom of page