top of page

Dig Deeper (Hlbšie kopanie)

Technika ThetaHealing® pomáha veľmi ľahko sa dostať ku koreňu našich problémov prostredníctvom tzv. „kopania“, resp. „dolovania“. Je vyskladaná tak, že umožňuje pohodlne odhaliť nepolapiteľné a hlboké podvedomé myšlienky a presvedčenia, ktoré nás v našom živote môžu blokovať. Čistí ich pomocou bezpodmienečnej lásky, práce s presvedčeniami a pocitmi.

 

Seminár „Hlbšie kopanie“ (Dig Deeper) je vytvorený tak, aby umožnil ThetaHealerom natrénovať si základné techniky, upevniť základy a dal používateľovi tipy, ktoré potrebuje na to aby si viac veril pri dolovaní klientových hlbokých koreňových presvedčení.

 

Bez toho, aby sme úspešne identifikovali koreň problému, nebudete vedieť, ktoré presvedčenia zmeniť. Môže to tiež znamenať, že zmeny bude klient cítiť len dočasne a nevyčistené negatívne presvedčenia mu môžu brániť v skutočnom vyliečení sa.

 

Tento seminár Vám umožní pomôcť Vašim klientom pochopiť ich vlastné správanie a životy, a následne, cez liečenie, sa cítiť po ukončení sedenia vyvážene a jasne.

 

Seminár „Hlbšie kopanie“ Vám pomôže zlepšiť Vaše zručnosti a skúsenosti v práci na sebe a iných. Budete vedieť uvoľniť a odhaliť skryté presvedčenia, z ktorých reagujeme. Pod vedením inštruktorky budete mať dostatočný priestor na praktické precvičovanie počas celého kurzu.

 

Trvanie kurzu : 2 dni

 

Predpoklady k absolvovaniu kurzu : absolvovaný Základný seminár (Basic)

DNA1 a Pokročilý seminár (Advanced) DNA2

 

Najbližšie termíny:

27.-28.7.2024 online

19.-20.10.2024 Bratislava

bottom of page