top of page

Pokročilý seminár (Advanced) DNA 2

Pokročilý seminár ThetaHealing® (Advanced DNA2), pomáha rozšíriť vedomosti zo Základného seminára (Basic DNA1) a prehĺbiť porozumenie Siedmych úrovní existencie, ktoré nás obklopujú.

 

Naučíte sa, ako vyčistiť starý odpor, pocity krivdy, ako uvoľniť sľuby a záväzky, ktoré nás brzdia v našom posune vpred. Naučíte sa ako poslať liečenie „Dieťaťu v maternici“ a ako „Liečiť zlomenú dušu“ a čo to zlomená duša znamená. Lektorka kurzu vám ponúkne nahrávky Pocitov. Tieto nahrávky sú koncipované tak, že vám prinesú hlboké liečenie a pocity osvietenia.

 

Seminár je pre študenta úžasným zážitkom, má potenciál naplniť ho novými a pozitívnymi pocitmi. Pomôže vám precítiť, aké je to žiť v prítomnom okamihu, aký je to pocit prijímať seba samého zo siedmej úrovne existencie.

 

Budete sa učiť prehlbovať vaše schopnosti v práci presvedčeniami, zvyšovať vaše schopnosti a poznatky o nahrávkach, rozlišovať lepšie rôzne úrovne existencie a upevňovať vedomosti o každej z úrovní existencie, prostredníctvom množstva cvičení.

 

Absolvovanie Pokročilého kurzu ThetaHealing®, vám pomôže k vybudovaniu pevných základov pre ovládanie tejto výnimočnej techniky.

 

ThetaHealing® Pokročilý seminár je druhý zo seminárov, po ktorom sa stanete certifikovaným používateľom metódy ThetaHealing®. Tento seminár (Advanced DNA), základný seminár (Basic DNA) a technika dolovania (Dig Deeper) sú tri hlavné piliere, ktoré vám umožnia pracovať na sebe do hĺbky alebo ako liečiteľ metódy ThetaHealing®.

 

Trvanie kurzu : 3 dni

 

Predpoklady k absolvovaniu kurzu : Základný kurz ThetaHealing® (Basic DNA1)

 

Najbližšie termíny:

12.-14.7.2024 online

11.-13.10.2024 Bratislava

bottom of page