top of page

Intuitívna anatómia

Seminár „Intuitívna anatómia“ je jedným z kľúčových seminárov tejto techniky. Seminár ponúka hĺbkovú cestu objavovania, ktorá vedie ľudí praktizujúcich ThetaHealing® cez intuitívne telo, umožňuje im dôverne a intuitívne sa stretnúť s orgánmi a rôznymi systémami nášho tela. Študent objaví emócie a presvedčenia, ktoré sú vlastné telu. Tento seminár ponúka liečenie telesných systémov

prostredníctvom uvoľnenia nahromadených energetických emócií. Zároveň skúmame presvedčenia, ktoré si drží každý systém a ich vzťah k fyzickej poruche, či chorobe. Študenti majú dostatok času na samoliečbu a prácu s ostatnými členmi seminára, aby objasnili obmedzujúce presvedčenia. Toto je seminár pre tých, ktorí sa venujú technike ThetaHealing seriózne, a ktorí sa chcú zlepšiť svoje schopnosti v skenovaní a liečení vo fyzickom tele pomocou techniky ThetaHealing.

 

V seminári Intuitívnej anatómie inštruktor ThetaHealing vedie študenta k tomu aby sa:

• Naučil čaro ľudského tela

• Naučil, že choroby a poruchy idú ruka v ruke s prejavom jednotlivých emócií

• Uvedomil si, že emócie sú signály toho, že telo nie je v rovnováhe

• Objavil nové emocionálne programy a presvedčenia, ktoré sú pripojené ku každému telesnému systému

• Pochopil, koľko miesta zaberajú negatívne emócie

• Poznal špecifické presvedčenia, ktoré prichádzajú s chorobami

· Precvičil si videnie do tela pomocou skenov tela. A naučil sa rešpektovať slobodnú vôľu svojich klientov

 

Čím študenti vidia jasnejšie, tým ľahšie pracujú na svojich klientoch a na sebe. V každom systéme sa študent stretne s emóciami, výzvami a problémami, ktoré si nesie už veľmi dlho. Tento seminár je vytvorený tak, aby pripravoval liečiteľov na ich cestu. Priateľstvá, ktoré z tohto seminára vzídu, môžu byť večné.

 

Seminár zahŕňa : ThetaHealing Intuitive Anatomy Manual & Anatomical Chart Book

Trvanie kurzu : Tento seminár trvá 3 týždne (15 dní). Zvyčajne býva ponúkaný v slede 5 dní seminár a 2 dni voľno počas troch týždňov.

 

Predpoklady k absolvovaniu kurzu : Základný seminár (Basic DNA), Pokročilý seminár (Advanced DNA), Hlbšie kopanie (Dig Deeper) a Ja a Stvoriteľ.

Plánované termíny :

3.-21.4.2024 (online/Bratislava)

bottom of page