top of page

Základný seminár (Basic) DNA 1


Popis

Základný seminár Vás naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu cez aktiváciu 12 reťazcov DNA. ThetaHealing® je komplexná meditačná technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu vo osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví. Pomôže vám prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život. Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, resp. presvedčenia, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia, na základnej, genetickej, historickej alebo duševnej úrovni. Medzi ďalšie témy patria : - Rozlišovanie svojej intuície od svojich myšlienok - Úvod do zhmotňovania - Intuitívne telesné skenovanie - Skupinové liečenie - Čítanie budúcnosti - Spriaznené duše - Sedem úrovní existencie ThetaHealing® Základný seminár je prvý zo seminárov, po ktorom sa stanete certifikovaným používateľom metódy ThetaHealing®. Tento seminár (Basic DNA), pokročilý seminár (Advanced DNA) a technika dolovania (Dig Deeper) sú tri hlavné piliere, ktoré vám umožnia pracovať na sebe do hĺbky alebo ako liečiteľ metódy ThetaHealing®. Trvanie kurzu : 3 dni Predpoklady k absolvovaniu kurzu : žiadne Najbližšie termíny : 8. - 10.7. 2022 Banská Bystrica 2. - 4.9.2022 Bratislava 7. - 9.10. 2022 Bratislava


bottom of page